Forretningssystemer

Forretningssystemer

Forretningssystemerne (ERP, SCM, SRM, CRM, HR, BI, mv.) udgør det digitale centralnervesystem i en virksomhed. De sikrer, at der er et effektivt og sammenhængende netværk af forretningsprocesser i virksomhedens operating model. Forretningssystemerne driver både virksomhedens kerneprocesser i værdikæden mod kunderne i form af produktion, distribution og salg – og de administrative processer til ledelsesrapportering, økonomistyring, indkøbsstyring, HR, mv.

Markedet for forretningssystemer er stort og uoverskueligt at navigere i. Der er både store altomfattende ”business suites”, og der er specialiserede ”best of breed” systemer. Og i begge kategorier er der et stort udvalg af industriløsninger – målrettet mod meget specifikke brancher. Der er store globale systemer, og der er mindre lokale løsninger.

Systemerne tilbydes med forskellige leverancemodeller – fra traditionel intern drift til cloud baserede services. Derudover er forretningssystemer standardrammesystemer, hvor en optimal tilpasning til den enkelte virksomhed er altafgørende for at skabe en effektiv operating model. Derfor har de fleste forretningssystemer skabt sig et økosystem af partnere, der kan konfigurere og tilpasse systemet til en given virksomheds konkrete behov – de såkaldte implementeringspartnere. Også her er markedet svært at overskue, idet ikke alle implementeringspartnere er lige velegnede til at levere inden for alle typer af løsninger og inden for alle brancher. Så samlet set et marked med mange muligheder – men også med mange faldgruber.

Ovenstående viser med al tydelighed, hvorfor valg, anskaffelse og implementering er altafgørende opgaver for enhver virksomhed, der ønsker de bedst mulige forretningssystemer.

Siden 2003 har Devoteam – under navnet HerbertNathan & Co. – været den foretrukne uafhængige rådgiver for nordiske virksomheder, når det handler om alle aspekter af forretningssystemer. Grundlaget for denne rådgivning er erfaringer høstet fra +250 rådgivningsopgaver – samt en lang række danske og nordiske markedsanalyser omfattende både internationale og lokale leverandører. Markedsanalyser er med til at skabe transparens og åbenhed i et svært uoverskueligt marked.

devoteam

Contact

Erik Lennings

Business Director

Torben Storgaard

Partner

Læs mere

Vores kerneydelser