Anskaffelse af forretningssystemer

Anskaffelse af forretningssystemer

Her foretages den konkrete anskaffelse af et forretningssystem. Også her har Devoteam en egen fremgangsmåde med en lang række dertil udviklede værktøjer. Bl.a. en egen standardkontrakt VIRK17 – der er udviklet specielt til anskaffelse af standardrammesystemer.

 

Processen omfatter:

 • Forretningsbehov fastlægges

  De konkrete forretningsbehov fastlægges – med udgangspunkt i strategien. Det er essentielt, at det sker med udgangspunkt i, at der arbejdes med standardsystemer.
 • Anskaffelsen planlægges

  Her anvendes forarbejdet omkring markedsvurdering fra strategien, idet en anskaffelse typisk vil omfatte både selve systemet og en implementeringspartner – ligesom der skal tages stilling til mulige driftsformer for hvert system.
 • Prækvalifikationsproces

  Der gennemføres en prækvalifikationsproces af mulige systemer og leverandører, således at der maksimalt indgår tre tilbudsgiver i den egentlige tilbudsprocessen.
 • Tilbudsgrundlag til leverandørerne

  Forretningsbehovene omsættes til et tilbudsgrundlag til leverandørerne. Med tilbudsgrundlaget følger de nødvendige værktøjer til at sikre en objektiv og ensartet evaluering af tilbuddene.
 • Tilbuddene indhentes og evalueres

  Tilbuddene indhentes og evalueres, og der udarbejdes en indstilling til virksomhedens ledelse.
devoteam

Ovenstående gennemføres i samarbejde med virksomhedens nøglepersoner – oftest i form af workshops og interviews.

Contact

Peter Ulka

Partner

Torben Storgaard

Partner

Vores kerneydelser