Strategi for virksomhedens forretningssystemer

Strategi for virksomhedens forretningssystemer

Devoteam har sin egen velafprøvede metode for fastlæggelse af en virksomheds forretningssystemstrategi. Processen gennemføres i tæt samarbejde med ledende nøglepersoner i virksomheden.

 

Processen omfatter:

  • Gennemgang af virksomhedens strategi og planer.

  • En analyse af virksomhedens overordnede forretningsbehov.

  • En kortlægning af virksomhedens nuværende operating model – såvel procesmæssigt som systemmæssigt. I denne del af processen identificeres også de udfordringer og muligheder, som virksomheden har fokus på.

  • Fastlæggelse af de strategiske pejlemærker og den overordnede business case for systemstrategien

  • En vurdering af systemmæssige markedsmuligheder for virksomheden.

  • Opstilling og analyse af mulige strategiske udviklingsscenarier inkl. investeringer, eksterne udgifter og interne ressourcer.

devoteam

Hele processen leder frem til en strategisk anbefaling inkl. et roadmap med initiativer for at gennemføre strategien. Strategien kan omfatte alle forretningssystemer i virksomheden, et meget omfattende forretningssystem som et ERP-system – eller et mindre ERP-system kombineret med ”Best of Breed” systemer.

Contact

Peter Ulka

Partner

Torben Storgaard

Partner

Vores kerneydelser