Risk & Security

Hvis sikkerheden skal følge med udviklingen, så skal ’bedste praksis’ hele tiden udfordres.

Vi er eksperter i, at udfordre det bestående. Vi stiller spørgsmål ved de konventionelle metoder og finder på nye løsninger. Det er i den reelle forandring, kunden får værdi, og vi fokuserer på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed.

Vi er meget bevidste om, hvad vi kan, men anerkender også vores begrænsninger. Vi anvendes ofte som en specialstyrke som Jægerkorpset, der kan sættes ind, når de konventionelle styrker må give fortabt. Nogle gange har kunden brug for klassiske ydelser, men når de ikke kan komme længere, når de klassiske metoder ikke er tilstrækkelige, så kommer de til os. Vi kan hurtigt tilpasse os nye situationer og går målrettet efter årsagen til problemerne frem for symptombehandling.

Vi udfordrer jævnligt vanetænkningen. Det gælder også ”bedste praksis”. Vi møder virksomhederne, der hvor de er, og koncentrerer os om at indføre en god praksis – der fungerer i praksis.

Hvordan gør vi det?

 • Enkelhed

  Vi tilstræber altid at forenkle det komplekse og kommunikere på modtagerens præmisser.
 • Anvendelighed

  Vi efterlader aldrig vores kunder med en leverance uden at sikre os, at effekten er langvarig.
 • Helhed

  Vi træder altid et skridt tilbage fra konkrete opgave og ser på den større sammenhæng.
 • Kobling

  Vi sørger for, at enhver leverance hænger sammen med eksisterende processer og værktøjer. Ingen parallelle eller isolerende løsninger.
 • Balance

  Vi hjælper vores kunder med at finde et passende og afbalanceret sikkerhedsniveau.
 • Forandring

  Vi måler vores resultater ud fra den forandring, vi skaber.
 • Puls

  Vi vurderer altid, om vores løsninger er levedygtige på længere sigt.

Vores ydelser

Risk & Security Management Etablering af effektive ledelsessystemer for informationssikkerhed baseret på anerkendte rammeværk og standarder som ISO 27000 serien. Devoteam har omfattende erfaring med at føre virksomheder frem til en certificering, hvis det er ambitionen.
Crisis Management Effektiv beredskabsplanlægning bliver stadigt vigtigere, da det ikke er muligt at blive immun overfor angreb. Devoteam har en gennemprøvet, og særdeles operationel metode, for udarbejdelse og test af beredskabsplaner, baseret på erfaringer fra forsvar, sundhedsvæsen og beredskab.
EU Persondataforordningen (EU GDPR) EU GDPR er en udfordring for de fleste virksomheder, da det stiller nye krav til datahåndtering som kan være svære at implementere i praksis. Devoteam kan kombinere en dyb indsigt i forordningen med praktiske erfaringer inden for design af levedygtige processer og teknologiunderstøttelse.
Security Process Automation Sikkerhedsprocesser behøver ikke at være manuelle arbejdsgange der er understøttet af e-mail og regneark, og specialiserede fagsystemer er heller ikke altid svaret. Devoteam har gode erfaringer med at anvende Enterprise Service Management platforme til at automatisere og effektivisere manuelle processer.
Security Assessments Det er ofte nødvendig at få en ekstern vurdering af virksomhedens sikkerhed, modenhed eller leverandørers evner til at leve op til specifikke krav. Derfor tilbyder Devoteam en række forskellige analyser med henblik på at skabe et klart overblik over de nødvendige indsatsområder.
Identity- & Access Management Tildeling og styring af rettigheder er en gammel og kendt disciplin, men alligevel bliver den ved med at udfordre virksomheder. Årsagen er ofte, at forretningsprocesser for rettighedsstyring ikke er tilstrækkeligt klare og dermed heller ikke systemunderstøttede. Devoteam har en lang erfaring i at knytte robuste processer sammen med den teknologi der er den rigtige for virksomheden.
devoteam

Contact

Frederik Helweg-Larsen

Expert Director

Jørgen Papadopoulos

Partner

Seneste nyt fra Risk & Security

Vores kerneydelser