Digital forretningsudvikling

Digitale produkter, Smart Buildings og Smart Cities

Dette område handler om digital innovation på fysiske produkter og objekter. Mange virksomheder har allerede arbejdet med innovation gennem mange år – i udviklingsafdelinger, R&D-afdelinger mv. Derfor bør digitale innovationsprojekter gennemføres i tæt samarbejde med de eksisterende udviklingsfolk – f.eks. ved at tilføre nye ressourcer med digitale kompetencer.

De traditionelle udviklingsmetoder bør suppleres med Design Thinking, Pretotyping eller andre metoder, der sætter virksomheden i stand til kreativt og hurtigt at udvikle nye ideer og løsninger med og omkring det fysiske produkt.

De primære digitale teknologier, der anvendes i dette område, er ”Internet-of Things” (IoT) og Data Science og kunstig intelligens. Dvs. de fysiske produkter beriges med sensorer, der højfrekvent og kontinuerligt opsamler data fra det fysiske produkt eller fra verden omkring produktet. Disse data kan enten anvendes af små dedikerede computere i produktet – eller de kan via netværk samles og bearbejdes med større datakraft udenfor produktet. Produkterne styres med algoritmer – baseret på de store mængder af sensordata. Dette giver ”smarte” produkter, der selv kan reagere på input fra sensorerne.

 

Vores ydelser

Udvikling af nye digitale produkter med Design Thinking og Pretotyping -
Valg af IoT- og netværksteknologier og - leverandører til brug i produkter og bygninger -
Etablering af data science platforme til opsamling af sensordata -
Udvikling af algoritmer til styring af produkter baseret på sensordata -
devoteam

Kontakt

Jane Eis Larsen

Business Director