Digital forretningsudvikling

Digital leverance og Industry 4.0

Her handler digital innovation om at effektivisere virksomhedens fysiske værdikæde.

I produktionsvirksomheder vil ansvaret for værdikæden allerede være forankret hos virksomhedens indkøbs-, produktions- og distributionsenheder. Derfor vil de også være det naturlige forankringspunkt for at arbejde med digital innovation af værdikæden. I service-baserede og offentlige virksomheder kan det være vanskeligere at forankre denne form for digital innovation. Her kan det være en fordel at etablere en dedikeret enhed, der fokuserer på at optimere den samlede værdikæde digitalt.

Industry 4.0 er en paraply af digitale teknologier med det formål yderligere digitalt at automatisere – og dermed effektivisere – en producerede virksomheds værdikæde. Heri indgår IoT, robotteknologi og softwarerobotter som de primære automationsteknologier – og algoritmer skabt gennem brug af Data Science og kunstig intelligens som de bagvedliggende styringsmekanismer. Populært kan man sige, at et digitalt produkt, der bevæger sig gennem en digital værdikæde, skaber et fundament for en meget gennemgribende automatisering.

I servicebaserede og offentlige virksomheder – med andre former for værdikæder – er Industry 4.0 ikke relevant, da der her er tale om automatisering og effektivisering af administrative forretningsprocesser, der i sin natur svarer til Digital Administration.

 

Vores ydelser

Industry 4.0 strategi – hvordan skabes en digital og automatiseret værdikæde? -
Udarbejdelse af en Industry 4.0 arkitektur for at drive en digital værdikæde – herunder integration med ERP-platform -
Valg af IoT- og netværksteknologier – og leverandører til brug i værdikæden -
Etablering af data science platforme til opsamling af værdikædedata -
Udvikling af algoritmer til styring af produkter baseret på værdikædedata -
Business Cases for Industry 4.0 -
devoteam

Kontakt

Jane Eis Larsen

Business Director