Digital forretningsudvikling

Digital administration

Her er fokus på effektivisering af virksomhedens interne administrative apparat gennem automatisering. Traditionelt er denne del af en virksomhed blevet semi-automatiseret gennem forretningssystemer: ERP, CRM, HR, ESDH, mv. Se i øvrigt vores kerneydelse Forretningssystemer. Men der er i dag mulighed for dels i højere grad at fuldautomatisere gennem digital teknologi, dels forbedre medarbejdernes arbejdssituation gennem digitale muligheder.

Softwarerobotter – herunder Robotic Process Automation (RPA) – er en af de primære teknologier til automatisering. Men også digitale løsninger baseret på Data Science og kunstig intelligens værktøjer som f.eks. Machine Learning anvendes som grundlag for at automatisere. Det kan f.eks. være en algoritme til sortering og behandling af indkomne mails hos offentlige myndigheder.

En helt anden type teknologi i dette område er Blockchain, der kan anvendes som udgangspunkt for automatisering af administrative processer, der rækker udover virksomheden selv.

I forhold til medarbejderne er der fokus på Employee Experience (EX) – der ofte realiseres under overskriften ”Digital Workplace”. Her er fokus på at effektivisere en given medarbejder-gruppes arbejdssituation – gennem brug af avancerede cloud-baserede samarbejdsløsninger, der sammenkobles med forretningssystemer. Mange virksomheder har anskaffet disse løsninger, men får slet ikke indfriet forretningspotentialet i at anvende løsningerne.

 

Vores ydelser

Udarbejdelse af en Blockchain-strategi og en Blockchain business case -
Gennemførsel af et Blockchain Proof-of-Value -
Brug af RPA -
Automatisering af forretningsprocesser – baseret på data og Machine Learning -
Employee Experience and Digital Workplace -
devoteam

Kontakt

Jane Eis Larsen

Business Director