Digital Forretningsudvikling

Digital innovation

Enhver offentlig og privat virksomhed er i dag drevet af digital teknologi. Ens fremtidige konkurrenceevne og effektivitet afgøres af, hvor god man som organisation er til at udvikle sig digitalt. Det er ikke længere nok at optimere processer gennem traditionel it-understøttelse – digital forretningsudvikling bygger på grundlæggende innovation af forretningen gennem digital teknologi. Digital innovation kræver 4 elementer, som vist herunder:

Devoteam har erfaring med at levere alle 4 innovationselementer til vores kunder – både samlet og enkeltvis. Kundeprojekterne har vist, at digital innovation – uafhængigt af sektor og branche – kan opdeles i 6 typer. Hver type er karakteriseret ved, at der skal gennemføres digital innovation inden for en del af forretningsmodellen, og hvor der skal anvendes forskellige afstemte metoder og værktøjer på udvalgte organisatoriske enheder og nøglepersoner med brug af digitale teknologier.

devoteam

Contact

Thomas Vinther

Partner

Læs vores aktuelle artikler

Vores kerneydelser