Valg og etablering af Data Science platform

Valg og etablering af Data Science platform

En Data Science platform er fundamental anderledes end f.eks. en BI-platform. Devoteam har en generisk model, der dækker alle elementer i en Data Science platform.

                                                                                          Åbn forstørret model i ny fane

Med udgangspunkt i denne model har Devoteam skabt et overblik over de eksisterende Data Science platforme på markedet fra leverandører såsom Google, Microsoft, IBM, SAP og Amazon – ligesom modellen anvendes som udgangspunkt for at bygge kundespecifikke platforme, der typisk er baseret på Open Source komponenter.

Devoteam tilbyder følgende ydelser som enten kan leveres som en del af et samlet Data Science initiativ, og eller som selvstændige stand-alone ydelser. Der kan også gennemføres en oplæring og videns-overdragelse til interne Data Science medarbejdere som en del af ydelserne.

Vores ydelser

  • Visionering, analyse og kravsætning for en Data Science platform
  • Buy: udbud og valg af samlet ekstern platform – eller …
  • Build: komponering og sammensætning af egen platform
  • Etablering og idriftsættelse af en ny platform
  • Etablering af 1. data lake med data pipelines
  • Benchmarking og optimering af bestående platform
devoteam

Contact

Tine Marcher

Expert Director