Udvikling og implementering af Data Science produkter

Udvikling og implementering af Data Science produkter

En model/algoritme kan være et slutprodukt i sig selv. Det vil ofte være tilfældet, når der arbejdes med rene indsigtsanalyser, hvor en virksomhed forsøger at svare på konkrete spørgsmål som, ”hvorfor falder vores omsætning på marked A?” eller ”hvorfor søger kandidaterne job hos konkurrenten fremfor os?”. Men der vil også være behov for at omsætte modeller/algoritmer til visuelle ”kørende” løsninger i virksomhedens operating model. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en algoritme skal fungere i realtid baseret på opsamling af sensordata – eller hvis en algoritme skal prædiktere og igangsætte en forbyggende vedligeholdelsesproces. Her skal algoritmen omsættes til et egentligt produkt, der kan interagere med de relevante processer i virksomheden. Data Science produkter kan også fuldautomatisere processer i en virksomhed – se herunder:

                                                                                      Åbn forstørret model i ny fane

Devoteam har leverance af dataprodukter som en del af sine kerneydelser. Det omfatter mere traditionelle udviklingsydelser, der leveres baseret på en agil udviklingsmodel.

Vores ydelser

  • Visualisering af modeller og algoritmeresultater
  • Indlejring af modeller og algoritmer i systemer og applikationer
  • Integration med omkringliggende systemer
  • Lean procestilpasning og –optimering baseret på dataprodukter
  • Automatisering af beslutningsprocesser og tilhørende operative processer baseret på dataprodukter
devoteam

Contact

Tine Marcher

Expert Director