Strategi og værdi af dine data

Strategi og værdi af dine data

Hvilket udbytte får vi af Data Science – og hvordan kommer vi i gang? Dette er et af de hyppigst stillede spørgsmål, der skal besvares, når en virksomhed starter på Data Science.

Devoteam har en række ydelser, der besvarer disse spørgsmål. Nedenstående ydelser vil typisk føre frem til etablering af en Data Science enhed – internt eller eksternt – der kan påbegynde arbejdet med at bygge modeller/algoritmer til de identificerede og prioriterede problemstillinger. Ligeledes vil valg og etablering af en Data Science platform være et naturligt næste skridt.

 

Vores ydelser

 • Proof-of Value

  Udvælgelse af et relevant forretningsproblem, hvor der med Data Science kan bygges en prototype for en model/algoritme, der illustrerer det udbytte, en virksomhed kan få af Data Science. Devoteam vil typisk anvende sin egen platform til dette arbejde.
 • Data Science Lab

  Udvidet Proof-of-Value, hvor der kan eksperimenteres med Devoteams Data Science platform til udvikling af prototype modeller/algoritmer for flere problemstillinger.
 • Tværgående forretningsanalyse af Data Science potentialet

  Her analyseres på tværs af en virksomhed for at identificere problemstillinger og forretningsmæssige udfordringer, der er relevante for løsning med Data Science. Disse samles i et prioriteret katalog med angivelse af potentiel værdi.
 • Tværgående dataanalyse

  Her analyseres på tværs af interne data, mulige interne og eksterne datakilder for at identificere det datamæssige potentiale i forhold til Data Science.
 • Dataficering af forretningsstrategien

  For at transformere en virksomhed til at blive data-drevet, så skal målsætninger, midler og mindset indarbejdes i forretningsstrategien. Der tages udgangspunkt i den eksisterende forretningsstrategi, der typisk sammenholdes med de tværgående forretnings- og dataanalyser.
devoteam

Contact

Tine Marcher

Expert Director