Data-drevet ledelse og transformation

Data-drevet ledelse og transformation

At blive en datadrevet virksomhed kræver ændringer i alle aspekter af organisationen. Det er en omfattende og gennemgribende forandringsproces og det kan ikke løftes på én gang, men skal ses som en rejse igennem forskellige modenhedstrin, hvor der tages fat på de forskellige elementer, læring og kompetencer, ledelse og kultur, ligesom den ”operating model” som virksomheden agerer under, med processer og styringsmekanismer, skal tilpasses den nye datadrevne virkelighed.

Den måske største forandring i den datadrevne virksomhed sker hos lederen, som mister sit monopol på viden og må indstille sig på, at viden og dermed magt er mere jævnt fordelt. Lederen skal planlægge og eksekvere på en ny måde, samtidig med at lederen skal indtage en proaktiv og opsøgende rolle. Lederen skal dels være rekvirent for den digitale transformation og dels aktiv rekvirent af ny viden og nye værktøjer. Derfor skal lederen også tænke mere i co-creation og team-funktioner end den traditionelle top-down form for ledelse.

Devoteam bygger denne forandringsproces på ADKAR ® metoden, som beskriver hvorledes alle personer i en virksomhed for at opnå en ny tilstand og ny måde at agere på vil komme igennem følgende fem faser:

 

ADKAR ® metoden

 • Awareness

  Bevidsthed om forandring
 • Desire

  Lyst til forandring og deltagelse
 • Knowledge

  Viden til at forandre
 • Ability

  Evnen til at håndtere forandring
 • Reinforcement

  Fastholdelse og fortsættelse af forandring
devoteam

Devoteams rammeværk, ADKAR modellen, er styrende for de aktiviteter der gennemføres af aktørerne hhv. executives, ledere og medarbejdere. I modsætning til den traditionelle ADKAR model foregår nogle af faserne i Devoteams rammeværk i kontinuerlige loops på hele rejsen i transformationen mod den datadrevne virksomhed.

Contact

May-Britt Højgaard

Partner