Bygning af Data Science modeller og algoritmer

Bygning af Data Science modeller og algoritmer

Dette ydelsesområde er kernen i Data Science. Devoteam har nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne Data Scientists og Data Engineers. De har stor erfaring i at bygge og vedligeholde komplekse modeller og algoritmer for vores kunder. Dette har ført frem til en best-practice metode – baseret på en agil og udforskende tilgang til hypoteseafprøvning og løsning af problemer:

Åbn forstørret model i ny fane

Enhver Data Science model er unik, idet den forretningskontekst og det datagrundlag, der danner grundlag for modellen, er unikt. Men i udvikling af en given model/algoritme kan der trækkes på en lang række standardkomponenter og -værktøjer inden for områder som: statistisk modellering, data mining, predictive analysis, machine learning, deep learning, mv.

I forbindelse med analyse af datakilder som tekst, billeder, video, mv. er det også relevant at inddrage en lang række værktøjer fra kunstig intelligens området såsom: natural language processing, text mining, object recognition, voice recognition, mv.

 

devoteam

Contact

Tine Marcher

Expert Director