Ny Serviceplatform i Københavns Kommune

Koncernservice i Københavns Kommune har udviklet en ny serviceplatform for at gøre det nemmere at varetage de administrative opgaver decentralt, og for at øge optimering samt automatisere processerne internt i Koncernservice. Formålet er at understøtte yderligere effektiviseringer på det administrative område, og målet er en fuldautomatisk opgavevaretagelse, hvor det er muligt.

Hør om det store, og succesfulde projekt her.

devoteam

Contact

Allan Jensen

Partner